F-4E Phantom II – transport nietypowego eksponatu do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

W ramach realizacji tego zadania należało pozyskać odpowiednie zezwolenia, oraz pilotów z uprawnieniami do eskortowania ładunku.

Kolejnym wyzwaniem było to, że braliśmy udział w demontażu cetropłatu samolotu, ponieważ ze względów formalnych transport należało wykonać do końca 2022 roku.

I to wszystko tydzień przed świętami i w okresie międzyświątecznym! I nie było to jeden dzień pracy. Bardzo dużo zagadek nastręczyło rozbieranie samolotu, ponieważ instrukcje fabryczne nie są w żaden sposób dostępne. Wiele rzeczy musieliśmy się sami domyśleć, bazując na własnym doświadczeniu przy rozbieraniu innych samolotów. Oczywiście prym tu wiodła załoga z Muzeum Lotnictwa Polskiego, dla której to demontaż samolotu to nie pierwszyzna. Jednak trzeba przyznać, że każdy samolot zbudowany jest trochę inaczej, więc zawsze coś zaskoczy.

Inną ciekawostką było to, że samolot w świetle niemieckich przepisów wciąż był bronią, więc niezbędne były dokumenty z niemieckiego ministerstwa obrony o zezwoleniu na wywóz uzbrojenia z kraju.

Poniżej polecam zapoznać się z filmem, który w niewielkim stopniu obrazuje jak skomplikowana była to operacja, oraz zapraszam na stronę Muzeum Lotnictwa Polskiego do poczytania o szczegółach samolotu, nie ma potrzeby bym tu dublował dane techniczne:
https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/f-4e-phantom-nowy-eksponat-w-muzeum-lotnictwa-polskiego-w-krakowie/